facebook

Beregn din Leiegaranti

Leiegaranti

  • Tilsvarende 4 mnd depositum
  • Du slipper å binde opp et stort beløp i depositum
  • Frigir eventuelt depositum fra nåværende leieforhold
  • Tilfredsstiller utleiers krav til sikkerhet
  • Sparer tid – dokumentet signeres på kontraktsmøte
  • Garantert beløp << 60.000 >>

Engangsbeløp som leietaker betaler før innflytting:

Kr.

(Engangsbeløp)

Vanlig depositum:

  • Tilsvarende 3 mnd husleie
  • Oppmøte i bank

Depositumsbeløp som
leietaker må låse:

Kr.

Leiegaranti er et godt alternativ til depositum ved leie av bolig.

Leiegaranti er en garanti og ingen forsikring. Det betyr at dersom du blir skyldig husleie eller påfører leiligheten skade, og garantselskapet må utbetale det du skylder, må du som leier tilbakebetale alle utlegg til selskapet for å unngå inkasso og betalingsanmerkning. Leietaker får ikke tilbakeført garantikostnaden etter endt leieforhold.

Hvordan får jeg Leiegaranti?

Leiegaranti tegnes ved leiekontraktinngåelse. For å kunne tegne Leiegaranti kreves en godkjent kredittsjekk uten betalingsanmerkning og norsk eller svensk personnummer.

Hva koster Leiegaranti?

Leiegaranti har en engangskostnad på 12 % av garantibeløpet i den aktuelle leie- kontrakt, og løper i inntil 3 år. Garantibeløpets størrelse settes fra 4 måneders husleie, altså tilsvarende nivået på et depositum, og i henhold til Husleieloven. Leier får ikke tilbakeført garantikostnaden etter endt leieforhold.

Spar penger

Velger man Leiegaranti i stedet for innbetaling til depositumskonto vil man fritt kunne disponere pengene man ellers ville brukt til depositum og få langt bedre avkastning på pengene enn på en depositumskonto. Renten på depositumskontoer er normalt svært lave og en alternativ disponering kan gi gevinster som langt på vei vil kunne dekke garantikostnaden.

Leiebolig AS: Utleie av boliger og leiligheter i Oslo og Akershus