facebook

Vedlikehold til felles nytte

Det er en fordel for begge parter hvis leietaker blir motivert til å holde boligen i god stand.

Grunnlaget for et positivt samarbeid legges allerede ved innflytting.

Leietaker har et vedlikeholdsansvar i leieperioden. Å flytte inn i en godt ferdigstilt bolig kan øke ansvarsfølelsen for å holde den i best mulig stand. Også sjekklister og løpende informasjon gjør det lettere å spille på lag.

Ved innflytting er det viktig å sørge for at utstyr som for eksempel calling-anlegg er i orden, at det er nok nøkkelsett og at medfølgende hvitevarer fungerer.

Ved å male alle flater før nytt leieforhold, nøytraliseres boligen. Samtidig forenkles den senere jobben med å påvise eventuelle avvik ved utflytting.

Detaljene teller

Det bør være godt med lys i boligen. Legg gjerne igjen noen ekstra pærer som enkelt og raskt kan skifte ut ved behov.

Sjekk og rens av sluk på bad er viktig. Dette bør gjøres før ny leietaker flytter inn. Gi også gjerne en innføring i hvordan sluket jevnlig skal renses.

Utleier har ansvaret for å anskaffe og montere røykvarslere og slokkemiddel. Leietaker har selv ansvar for vedlikeholdet, som for eksempel å teste røykvarsleren, skifte batteri når det behøves og sjekke at slokkemiddel fungerer.

Lag en sjekkliste

Når leietaker har flyttet inn, gjør man som utleier lurt i å gi tips om regelmessig vedlikehold. Sett gjerne opp en enkel sjekkliste for hva som kan og bør gjøres, og med hvilke intervaller. Dette forbedrer funksjonaliteten og gjør det lettere for leietaker å etablere gode rutiner.

Eksempler på punkter i en slik sjekkliste kan være bytting av batterier til røykvarslere, rens av sluk og rengjøring av panelovner.

Gjennom leiekontrakten, tilrettelegging, sjekkliste og jevnlig informasjon bidrar utleier til å bevisstgjøre leietaker om hva vedlikeholdsplikten innebærer. Dermed legges også et godt grunnlag for at boligen forblir i god stand.

Også vedlikeholdskostnadene kan påvirkes positivt av et slikt samarbeid. For å opprettholde boligens standard, må man som utleier gjerne påregne anslagsvis 6.000 til 7.000 kroner årlig for en gjennomsnittlig bolig.

Leiebolig AS: Utleie av boliger og leiligheter i Oslo og Akershus