facebook

Utleiehonorar inkluderer:

 • Befaring av boligen og registrering av standard og fasiliteter
 • Fastsettelse av markedsleie
 • Håndtere henvendelser fra interessenter og tilrettelegge for gjennomføring av visninger
 • Kreditt- og referansesjekk av mulige leietakere, inkl. kontakt av personlige referanser
 • Vurdering, utvelgelse, kvalitetssikring og anbefaling av leietaker
 • Utarbeidelse og tilpasning av leieavtale iht. utleiers spesifikasjoner, samt bestemmelser i husleieloven
 • Gjennomføring av kontraktsmøte og etablering av sikkerhetsstillelse med leietaker
 • Utarbeidelse og tilpasning av leieavtale og husordensregler
 • Privatvisninger
 • Hjemmels- og grunnbokbekreftelse
 • Opprettelse og administrasjon av depositum

Markedspakke inkluderer:

 • Fotografering
 • Annonsering av boliger på internett, www.finn.no og www.leie-bolig.no
 • Utarbeidelse av prospekt og markedsføring av boligen(e)

Inn- og utflytt inkluderer:

 • Gjennomgang av boligen med bilder og protokollføring for beskrivelse av objektet før og etter leieforholdet
 • Overlevering av boligen til leietaker ved leieforholdets start

Forvaltningshonorar inkluderer:

 • Fakturering og innkreving av husleie fra leietaker. Vi iverksetter inndrivelse av husleie dersom denne ikke betales, samt begjærer utkastelse ved vesentlig mislighold. Se tillegg under tilleggstjenester.
 • Avregne, utbetale og rapportere leie til utleier, samt gjøre månedsrapport tilgjengelig på “Min side”, for utleier.
 • Vi utarbeider månedsrapporter, boligoversikter pr bygård som lagres på «Min side».
 • All økonomisk rapportering skjer elektronisk, inkludert e2b faktura (eieravregning) som kan leses direkte inn i kundens regnskapssystem.
 • Indeks, markeds- og gjengs leie regulering
 • Motta og videreformidle oppsigelse fra utleier eller leietaker
 • Tilbakelevering av boligen til utleier/reutleie ved leieforholdets slutt
 • Utarbeidelse og håndtering av utflyttingsprotokoll, herunder avslutting/bytte av strømabonnent.
 • Etterarbeid på utflyttingsprotokollen og oppgjør av sikkerhetsstillelse ved avslutning av leieforholdet. Det faktureres et gebyr pr. avsluttet leieforhold. Dersom utleier har krav i sikkerhetsstillelsen, vil forvalter fremme kravet.
 • Håndtere alle henvendelser fra leietaker under leieforholdet og saksbehandle alle saker iht. gjeldende avtaler og lovgivning. Alle saker loggføres i vårt system.
 • Håndtere alle behov for tilsyn, befaringer og utbedringer i boligen iht. avtale med utleier eller leietaker.
Leiebolig AS: Utleie av boliger og leiligheter i Oslo og Akershus