facebook

Roger Vodal

Jeg bruker Leiebolig hovedsakelig av to grunner. Hovedgrunnen er at gjennom å sette bort forvaltningen kan jeg konsentrere med om mine hovedarbeidsoppgaver som er knyttet til eiendomsutvikling. Dersom jeg selv også skulle forvaltet ville det gått utover den verdiskapning som finner sted gjennom utvikling av nye prosjekter. I et marked med stigende priser er det langt større potensial i min egen arbeidsinnsats gjennom utvikling enn forvaltning.
Jeg bruker Leiebolig hovedsakelig av to grunner. Hovedgrunnen er at gjennom å sette bort forvaltningen kan jeg konsentrere med om mine hovedarbeidsoppgaver som er knyttet til eiendomsutvikling. Dersom jeg selv også skulle forvaltet ville det gått utover den verdiskapning som finner sted gjennom utvikling av nye prosjekter. I et marked med stigende priser er det langt større potensial i min egen arbeidsinnsats gjennom utvikling enn forvaltning.

Den andre grunnen er at en profesjonalisering av forvaltningen maksimerer eiendomsverdiene. Enhver eiendomsorganisasjon bør til en viss grad alltid være overarbeidet. I motsatt fall er man overbemannet, noe man sjelden er. Mange viktige arbeidsoppgaver knyttet til forvaltning er lett å skyve på i en travel hverdag, typisk betalingskontroll og oppfølgning av mislighold. På samme måte er det lett å rullere eksisterende kontrakter fremfor å reutleie til høyere priser. Gjennom en tett oppfølgning av husleieinnbetaling og til enhver tid søke å oppnå fornuftige leiepriser, økes verdien av eiendomsmassen. Forvaltning er et eget fag som kan illustreres gjennom en sammenligning; man kan gjerne mene at man er bedre til å selge enn sin eiendomsmegler, men man bruker likevel stort sett megler for å maksimalisere verdier. På samme måte bruker jeg profesjonell forvalter for å maksimalisere mine verdier.

Når Leiebolig følger opp forvaltningen og driften på en utmerket måte, er det vanskelig å se noen god grunn til selv å skulle forvalte eiendommene.

Leiebolig AS: Utleie av boliger og leiligheter i Oslo og Akershus