facebook

Lars Ivar Flydal

Jeg har vært aktiv bruker av Leiebolig i ca. 10 år. I disse 10 årene har jeg utviklet en liten portefølje av utleieleiligheter i Oslo. Siden jeg selv bor i Ålesund er jeg avhengig av en aktiv og pålitelig samarbeidspartner på utleiesiden for å kunne håndtere den løpende oppfølgingen av disse leilighetene.

Som utleier av mindre leiligheter må det påregnes at det skjer utskifting av leietager etter 2 – 3 år. Jeg er spesielt fornøyd med at Leiebolig har håndtert disse utskiftningene på en rask og profesjonell måte. Dermed har ledigheten av mine leiligheter blitt holdt på et svært lavt nivå. Dette er avgjørende for å opprettholde en god økonomi og kontantstrøm for denne aktiviteten. Jeg kan gi Leiebolig mine beste anbefalinger.

Leiebolig AS: Utleie av boliger og leiligheter i Oslo og Akershus