facebook

Større trygghet for utleier og leietaker

Begge parter i et leieforhold har mange fordeler av å benytte en utleiemegler. Leiebolig ivaretar over 2000 utleieboliger, og alle kunder har en fast megler og en boligforvalter som deler på oppgavene.

Leiebolig leier ut og forvalter boliger i Oslo og Akershus for kunder som eier fra én leilighet til flere bygårder. Selskapet holder til i Nydalen og har 25 ansatte.

Er totalleverandør
Siden 2008 har Leiebolig vært markedsleder i det som betegnes som proffmarkedet: Gårdeiere og eiendomsbesittere som eier et høyt antall sekundærboliger. Til disse kundene tilbys også vaktmesterrunder og gårdsforvaltning.

En døgnåpen vakttelefon – som kan benyttes av både utleiere og leietakere – er også viktig i dette bildet.

­– Vi er en fullskala utleiemegler med forvaltning og drift satt i system. Det sikrer større trygghet og bedre oppfølging, sier Arve Revdal.

Han er utleiemegler i avdelingen for proffmarkedet, og har jobbet i Leiebolig fra 2014.

– Det skiller oss fra konkurrentene, det at vi er totalleverandør av utleie- og forvaltningstjenester. Tilbakemeldingene fra utleiere og leietakere er at dette er et velfungerende system, legger Revdal til.

Les også: På leting etter utleieboliger

Jobber i team, sikrer bedre oppfølging
En av kollegene hans er Malene Haugland. Hun er utleiemegler for privatmarkedet, et marked definert som eiere av enkeltseksjoner.

Haugland startet i Leiebolig på forsommeren i fjor, midt i den hektiske høysesongen for utleie.

– Hos oss jobber en utleiemegler og en boligforvalter i team. Som megler er jeg hovedkontaktperson, men når eiendommen er utleid ivaretar også forvalteren mye av den løpende kontakten, forteller hun.

Begge de to utleiemeglerne peker på fordelen i at hele selskapet sitter samlet under samme tak i Nydalen.

– Det bidrar til å effektivisere tjenestetilbudet og kunnskapsoverføringen på tvers av avdelingene, sier Haugland.

Satser i privatmarkedet
Det siste året har Leiebolig gjennomført en økt satsing på privatmarkedet. Staben er utvidet og apparatet for oppfølging av denne viktige kundegruppen har fått større kapasitet. Det har båret frukter i form av en rekke nye kunder.

– Vi har konkurransedyktige priser. Dessuten går få utleiere tilbake til å leie ut selv når de først har prøvd oss. Flere av dagens kunder har vært med oss fra starten i 2008. Også de fleste leietakerne opplever det som fint at vi er et tilgjengelig og informativt kontaktpunkt i leieforholdet, sier Arve Revdal.

Les også: – Jeg vil bruke minst mulig tid på utleieboligene mine

Gir råd for optimalisering av boligene
Mye av jobben for en utleiemegler går på å følge opp og gi råd til kundene. Dette kan dreie seg om å se potensial i boligene og foreslå tiltak for best mulig lønnsomhet.

– Vi er særlig opptatt av se på kvadratmeterpris i forhold til boligens areal, sier Malene Haugland.

De aller fleste utleiekundene benytter Leiebolig for å slippe å tenke på utleieobjektene sine i det daglige, og heller kunne bruke tiden på andre ting.

Leiebolig har for eksempel all kontakt med leietakerne.

Gode rutiner sikrer gode leietakere
Erfaringene tilsier at begge parter opplever dette som enkelt og ryddig.

– Vi har markedskunnskap og lang erfaring. Blant annet tar vi hånd om det administrative og økonomiske, samt håndterer eventuelle skader eller tvister som måtte oppstå, sier Arve Revdal.

Til en utleiemeglers viktigste oppgaver ligger også utvelgelse av leietakere.

– Våre rutiner for visninger, inn- og utflytting, kredittsjekk og referansesjekk gir utleiere mye lavere risiko. Vi siler, dokumenterer og bruker vår erfaring til å gi råd. Man blir ganske god menneskekjenner i denne jobben, og kan styre klar av utfordringer, sier Malene Haugland.

–  Stabile og fornøyde leietakere samt attraktive utleieboliger er viktig for den gode, løpende avkastningen kundene søker. Her er det avgjørende at vi er gode rådgivere – for begge parter, legger hun avslutningsvis til.

Les også: Oslo tømmes for utleiegårder

Leiebolig AS: Utleie av boliger og leiligheter i Oslo og Akershus