facebook

Slik får du de beste leietakerne

De beste leietakerne kan velge og vrake blant gode tilbud. Som eier gjør du lurt i å sette deg inn i hva de legger vekt på, og gjøre boligen mest mulig attraktiv.

Forutsigbarhet, sikker kontantstrøm og lave eierkostnader underveis er viktige kriterier for at dine utleieprosjekt skal utvikle seg som ønsket. Gode leietakere er første bud for å oppnå dette.

Langsiktig tankegang lønner seg

Helst vil man ha inn folk som oppfører seg bra, behandler boligen pent, unngår skader og overholder sameiets husordensregler.

Slike leietakere ønsker man å ha boende lenge. Men da må også boligen du tilbyr være god, og utleieforholdet håndteres på en ordentlig og klok måte. Det kan være smart å sette seg i leietakers sted, for å forstå hva som kan være smart og hva som kreves.

Det begynner med selve boligen. Den bør ha god standard og være i forskriftsmessig stand. Når hvitevarer følger med må de fungere. Det bør være god belysning i alle rom.

Ved innflytting er det viktig at boligen er klargjort og helt ren, og at leietaker har fatt all relevant informasjon. Man skal føle seg velkommen til det som skal bli et nytt hjem, forhåpentligvis for lang tid fremover.

Vanntett kontrakt og riktig pris

Vedrørende selve kontraktsforholdet er mange leietakere opptatt av stabilitet og forutsigbarhet. Hvis man ønsker å leie i tre år, er det viktig å ha visshet om at dette kan være en realitet, og at man ikke risikerer å bli sagt opp innen leieperioden er omme.

Følelsen av å betale en riktig og fornuftig pris kan også påvirke varigheten av leieforholdet. Dersom leietaker får en opplevelse av å betale for mye sammenlignet med tilsvarende leiligheter i samme område, kan resultatet bli en oppsigelse til fordel for et rimeligere alternativ.

Eiere som ønsker bistand til utleie har ofte klare oppfatninger av ulike kategorier leietakere. Vurderingene stemmer ikke alltid med vår erfaring. Kunnskapen om hvordan markedet er sammensatt kan nok ogsåvære varierende.

Mange eiere har en sterk formening om at bedriftskunder er de beste leietakerne man kan få – særlig fremfor studenter – men bedriftsmarkedet er ganske lite, og studentene er slett ikke så ille som noen tror.

Tidligere hadde en del større selskaper egne ansatte som fant utleieboliger til medarbeidere. Dette er det nesten slutt på. Også når et midlertidig boligbehov er knyttet til stilling, er det i dag ofte medarbeideren selv som leier.

Studenter er bedre enn sitt rykte

Studenter er en gruppe vi ser møter mange skeptiske utleiere. Boligeiere som naturlig nok er redde for festing, naboklager, skader og dårlig betalingsevne.

Som regel er denne frykten være ubegrunnet.

Vår erfaring er at studenter flest opptrer som gode leietakere. De er pliktoppfyllende, betaler til riktig tid, behandler boligen ordentlig, gir beskjed når noe oppstår og vasker bra før tilbakelevering.

Ofte er de også ekstra forsiktige med å henge opp bilder eller foreta seg annet som kan lage hull og sette merker. Selvsagt finnes det fortsatt studenter med en beboeratferd man helst ikke vil utsette egen bolig for. Men de er ikke mange nok til å skjære alle over en kam.

Kvalitetssikring er lurt

Å gjøre grundige vurderinger av den enkelte leiesøker er derfor viktigere enn å velge innenfor en bestemt gruppe.

Kvalitetssikring, som for eksempel referanse- og kredittsjekk er bestandig viktig.

Gode og nøyaktige rutiner på dette området gir lavere konfliktnivå og færre negative overraskelser for eierne.

Leiebolig har i dag over 2200 utleieboliger i vår portefølje, og tusenvis av leietakere. Vi har holdt på med dette siden 2008.

La gjerne oss gjøre utleiejobben for deg også.

Ta kontakt for en prat og flere gode, trygge og lønnsomme råd.

Leiebolig AS: Utleie av boliger og leiligheter i Oslo og Akershus