facebook

Setter bolig foran aksjer

Bolig vil gi bedre avkastning enn aksjer de kommende årene, mener profesjonelle utleiere. I Finansavisen forteller Håvard Tverdal om Leieboligs kundeundersøkelse.

I et femårsperspektiv tror eierne at boliginvesteringen vil gi best avkastning, ifølge undersøkelsen.

– 34 prosent mener bolig er best. 29 prosent tror mer på aksjer, mens en fjerdepart svarer vet ikke. De færreste tror det vil være mer lønnsomt å putte pengene i renter, obligasjoner eller banksparing, sier salgssjef Håvard Tverdal i Leiebolig til avisen.

Nest etter banksparing mener utleierne dessuten at bolig er best hvis man ønsker lav risiko.

– Undersøkelsen viser at utleierne har en realistisk og nøktern oppfatning av hva de kan forvente de nærmeste årene. Den forsiktige optimismen er etter vår mening godt begrunnet.

Leiebolig har gjort beregninger av forventet avkastning for utleiere med lang tidshorisont.

– Med en kjøpspris på 2,4 millioner og 30 prosent egenkapital er det fint mulig å oppnå positiv kontantstrøm fra første år med utleie. Lønnsomheten ved selve utleien vil som regel vise en tydelig stigningskurve, sier Tverdal.

Verdiøkningen vil imidlertid bety klart mest i det lange løp.

– Gitt 3,5 prosents årlig prisøkning vil boligens verdi være tilnærmet fordoblet etter 20 år.

Leiebolig AS: Utleie av boliger og leiligheter i Oslo og Akershus