facebook

Profesjonell drift, med personlig oppfølging

Leiebolig forvalter over 60 bygårder og i alt 2 000 utleieboliger – fra Hvalstad i Asker til sentrum i Lillestrøm. Alle utleie- og forvaltningsoppgaver ivaretas for utleierne.

Driftsavdelingen er et viktig tannhjul i dette maskineriet og teller i dag fire medarbeidere. En sentral oppgave er å sørge for å optimalisere eiendomsverdiene for kundene.

Leiebolig er organisert med en avdeling for utleie og en for forvaltning. Driftsavdelingen er en del av forvaltningsavdelingen. Samspillet er tett mellom utleiemeglingen, forvaltningsavdelingen og drift.

– Vi har et apparat som kan prioritere og løse ting etter hva som er viktigst for våre kunder, sier Pål Morten Jensen.

Han leder forvaltningsavdelingen i Leiebolig. Jensen har bakgrunn fra Løvenskiold-Vækerø og er utdannet bygg- og tømrermester.

Altmuligmenn, rådgivere og problemløsere
Driftstekniker, altmuligmann, servicemann, vaktmester. Kjært barn har mange navn.

Ingen er dog fullt ut dekkende for jobben avdelingen utfører hos Leiebolig.

De tre dyktige karene har ulik utdannelse og arbeidserfaring, men i bunn og grunn går oppgavene ut på å gjøre det enklest og best mulig å være gårdeier, utleier og leietaker.

Vi møter dem under mandagsmøtet. En viktig møteplass. Der tas det en fot i bakken og planene for uka spikres.

– Vi ser til bygninger og boliger, gir råd om smarte, lønnsomme endringer som kan gjøres, utfører ofte disse, utreder feil og feilmeldinger og finner løsninger, sier Morten Bjellås om jobben.

Skreddersydd kvalitetssikring
Alle boliger og bygårder har et skreddersydd opplegg tilpasset den enkelte bygning, leilighet og kunde. Gjennom å registrere alt de gjør, kan medarbeiderne i driftsavdelingen enkelt steppe inn for hverandre.

Blant oppgavene deres er faste gårdrunder, sjekklister, kvalitetssikring, undersøke rømningsveier, feilretting, fjerne tagging, utføre små og store reparasjoner samt ha kontakt med utvalgte samarbeidspartnere som rørleggere, elektrikere, tømrere og installatører.

– Vi har et apparat som kan prioritere og løse ting etter hva som er viktigst.
Pål Morten Jensen, leder for forvaltnings- og driftsavdelingen i Leiebolig.

De tre bidrar også – sammen med meglerne – til å gi kundene lønnsomme, fornuftige råd vedrørende ombygninger, arealeffektivisering, reparasjoner og vedlikehold som kan øke eiendomsverdiene og den løpende avkastningen for utleierne.

Har døgnåpen vakttelefon
En vakttelefon er bemannet 24 timer i døgnet – hver dag hele året – og åpen for utleiere og leietakere. Hjelp får du uansett, enten du leier ut én leilighet eller en hel bygård.

– Den muligheten har vi etablert for å kunne tilby en unik trygghet til kundene våre. De får alltid hjelp og bistand ved behov, sier Pål Morten Jensen og legger til:

– Eier kan velge å ordne opp selv, men flere og flere benytter seg av våre tjenester her. Ofte holder vi i hele saken for en eier i en forsikringssak, for eksempel.

VINN-VINN: – Det er lettere å finne gode leietakere når ting ser bra ut, er velordnet og det er en hyggelig atmosfære. Her bidrar driftsavdelingen med mye, sier Pål Morten Jensen, leder i forvaltningsavdelingen i Leiebolig.

Driftsavdelingen i Leiebolig har mye å gjøre. Så mye at sjefen vurderer å ansette en person til.

– Etterspørselen etter tjenestene våre har økt en god stund nå. Vi trenger flere dyktige folk, smiler Pål Morten Jensen.

Leiebolig AS: Utleie av boliger og leiligheter i Oslo og Akershus