facebook

På vei inn i toppsesongen

Fra tidlig om våren øker gjerne etterspørselen etter utleieboliger i Oslo. Da begynner studentene jakten på et sted å bo, og trekker prisene opp for egnede objekter.

Vinterhalvåret er normalt den perioden på året hvor aktiviteten i utleiemarkedet er roligst. I all hovedsak skyldes det at færre studenter er på boligjakt. 4. kvartal 2015 og 1. kvartal 2016 har bekreftet dette.

Samtidig har det også i disse månedene vært leid ut relativt mange boliger, men i Leieboligs portefølje har fordelingen mellom ulike leietakergrupper vært jevnere det siste halvåret.

Vi oppsøkes av et bredt spekter av leietakere: Studenter, unge nyetablerte og mer etablerte, godt voksne mennesker som av ulike årsaker ikke kjøper egen bolig. Volumøkningen om sommeren, da studentene utgjør den største andelen på visninger, har vi sett siden vi startet opp i 2008.

Starter tidligere

Trenden de senere år viser at flere starter utleieprosessen tidligere. Studentene melder seg på straks de vet hvor de skal være det neste semesteret eller året. Allerede rett etter påske merker vi økt pågang, spesielt når det gjelder boliger med 2 eller flere soverom.

Vår policy i Leiebolig Utleie er at samtlige leietakere kvalitetssikres relativt grundig. Vi foretar en kredittsjekk, basert på norsk eller svensk personnummer, og sjekker referanser fra tidligere leieforhold og arbeidsgivere. Vi gjør også gjerne personsøk på internett.

I tillegg kommer vår egen personlige vurdering, basert på lang erfaring.

Vi forsøker kontinuerlig å avdekke endringer i standarden på søkermassen, spesielt hvor mange som får avslag på grunn av betalingsanmerkninger. Sammenholdt mot antall inkassosaker og fravikelser danner vi oss et godt grunnlag for trendendringer.

Prisvariasjoner

Foreløpig er det ingen dramatiske endringer å spore blant dem som søker bolig i Oslo og Akershus, men dersom forventninger om økt arbeidsledighet slår til kan dette muligens forandre seg.

Utleieprisene varierer etter sesong. I sommerperioden fra påske til september ser vi en markant endring for boliger hvor flere kan bo sammen. Prisene kan variere med over 10 prosent for slike objekter.

For spesielt 1-roms leiligheter er det derimot knapt sesongforskjeller å spore. Leiepris og omløpshastighet for denne type boliger holder seg mer stabile året rundt.

Leiebolig AS: Utleie av boliger og leiligheter i Oslo og Akershus