facebook

Personvernerklæring

Behandling av personvernopplysninger i Leiebolig Holding AS med datterselskaper.

Ditt personvern er viktig for Leiebolig. Vi er opptatt av at du forstår hvordan vi håndterer data om deg. I denne personvernerklæringen forklarer vi deg blant annet hvilke personopplysninger vi samler inn, hvordan vi gjør det og hva vi bruker dem til.

Hva er en personopplysning?

Personopplysninger er enhver opplysning som direkte eller indirekte kan knyttes til en fysisk person som for eksempel navn, postadresse, e-postadresse, IP-adresse og mobilnummer.

Hvem er behandlingsansvarlig?

Leiebolig Holding AS, Organisasjonsnummer 996283526, Gullhaug Torg 1, Postboks 47, Nydalen, 0410 Oslo, ved Håvard Tverdal, er behandlingsansvarlig for de personopplysninger som behandles for de formål som fremgår nedenfor. Det innebærer for eksempel at det først og fremst er oss som har ansvar og plikter etter personopplysningsloven.

Kontaktinformasjon til behandlingsansvarlige er: epost: personvern@leie-bolig.no, telefon; 23 00 61 20.

Leieboliggruppens personvernansvarlig er Tine M. L. Coward. Epost: personvern@leie-bolig.no, telefon: 23 00 61 20.

Et selskap som behandler data på vegne av oss kalles en databehandler. Når vi bruker en databehandler sørger vi for å ha databehandleravtaler med dem som regulerer hvordan de kan behandle dataen de får tilgang til.

Hvilke personopplysninger behandler vi?

Vi samler inn personopplysninger innen følgende kategorier:

 • Grunnleggende informasjon: Navn, telefonnummer, adresse, epost, personnummer, bankkontonummer.
 • Demografisk informasjon: Fødselsdato, kjønn, sivil status, yrke og utdannelse.
 • Opplysninger om kundeforholdet ditt: Kredittopplysninger, tjeneste- og ordreopplysninger, betalingsopplysninger, og henvendelser til kundeservice.
 • Opplysninger når du besøker våre nettsider herunder dato og tid, hva slags PC/mobiltelefon, operativsystem og nettleser du bruker, IP-adresser, skjermstørrelse etc.
 • Eventuelle andre opplysninger som er samlet inn på grunnlag av ditt samtykke. Du vil i så fall få spesifikk informasjon om hvilke opplysninger vi samler inn og hva de brukes til når vi ber om ditt samtykke.

Dersom personopplysningene over er samlet inn for samme formål, vil vi kunne sammenstille disse for å kunne levere den avtalte tjenesten.

Hvordan får vi personopplysninger om deg?

Vi samler inn opplysninger på flere måter:

 • Vi mottar personopplysninger direkte fra deg når du besøker vår hjemmeside, kontakter kundesenter, sender søknadsskjema på leie av bolig, signerer leieavtale, oppdragsavtale eller forvaltningsavtale, eventuelt andre avtaler, bestiller tjenester via nett, telefon eller post. Disse opplysningene er nødvendige for at vi skal kunne levere den tjenesten du har bestilt eller for å kunne følge opp dine henvendelser.
 • Vi mottar personopplysninger indirekte fra deg når du benytter deg av våre tjenester, f.eks. våre nettsider e.l.. Disse opplysningene er viktige for å kunne forbedre og tilpasse de tjenestene som vi tilbyr deg.
 • Vi mottar personopplysninger fra andre kilder når du kommer i kontakt med våre samarbeidspartnere via distribusjonskanaler som er tilknyttet våre distribusjonskanaler eller dersom dine opplysninger er tilgjengelig i offentlige registre. Disse opplysningene er viktige for at vi skal kunne forbedre og tilpasse de tjenestene vi tilbyr deg.

Det er selvsagt frivillig å dele dine personopplysninger til oss. Visse opplysninger kan imidlertid være nødvendige for å kunne gjennomføre en eventuell avtale som du har inngått med oss.

Hva bruker vi personopplysninger til?

Leiebolig  bruker personopplysninger til følgende formål:

 • Levere produkter/tjenester: Vi behandler personopplysninger for å yte og levere produkter/tjenester til deg. For eksempel behandles dine opplysninger i forbindelse med inngåelse av leieavtale, sikkerhetsstillelse, forvaltningsavtale, oppdragsavtale eller andre avtaler relatert til leieforhold og oppdragsforhold. Vi bruker også data for å kunne gi deg en best mulig brukeropplevelse blant annet gjennom automatiske pålogging og tilpasning av innholdsvisning til skjerm.
 • Utvikling og analyse: Vi behandler personopplysninger for å forstå behovene til våre kunder og for å forbedre og videreutvikle våre tjenester.
 • Salg og markedsføring: Vi bruker både anonymiserte data og personopplysninger for markedsføringsformål i samsvar med gjeldende lovgivning. Disse aktivitetene inkluderer markedsføring av produkter og tjenester, herunder til å lage målgrupper, tilpasse markedsføringen til dine behov og til å sende ut nyhetsbrev og annen informasjon du har bedt om. Vi sender ut nyhetsbrev til de av våre kunder som har opplyst navn og epost- adresse. I løsningen som administrerer nyhetsutsendelser logges det informasjon om innlogging, lesning, antall klikk på lenken, antall eposter i retur mm. Du kan på min side eller hjemmesiden huke vekk hvis du ikke ønsker å motta nyhetsbrevene.
 • Informasjonssikkerhet og misbruk av tjenester: Vi vil kunne behandle person- og trafikkopplysninger for å sørge for god sikkerhet i alle våre tjenester. Vi vil også kunne behandle personopplysninger for å avdekke eller forhindre ulike typer bedrageri og misbruk.
 • Overholdelse lovpålagte krav: Vi behandler personopplysninger for å oppfylle våre lovfestede plikter, iht. Lov om eiendomsmegling med forskrifter, husleieloven, regnskapsloven, inkassoloven, avtaleloven mm. og for å fremlegge opplysninger for kompetent myndighet når dette er pålagt oss i henhold til norsk lovgivning.
 • Andre formål du har samtykket til i: Vi vil kunne behandle dine personopplysninger for ethvert annet formål som du spesifikt har gitt oss et samtykke til.

Hvorfor har vi lov til å behandle personopplysninger?

Vår behandling av dine personopplysninger kan basere seg på ett eller flere av de følgende grunnlagene:

 • Du har gitt ditt samtykke til behandlingen av dine personopplysninger til ett eller flere spesifikke formål.
 • Behandling av personopplysninger er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg. Dette kan innebære at personopplysninger deles med Nordea i forbindelse med depositum, strømleverandør ved håndtering av abonnement, o.l.
 • Behandling av personopplysninger er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler oss , herunder for eksempel oppbevaring av personopplysninger i henhold til bokføringslovgivningen.
 • Behandling av personopplysninger er nødvendig for å verne om dine vitale interesser, for eksempel ved nødstilfeller som brann, innbrudd eller skade på bolig.

Hvordan sikrer vi personopplysninger?

Vi har etablert rutiner og tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får tilgang til personopplysningene dine og at all behandling av opplysningene for øvrig skjer i tråd med gjeldende rett. Tiltakene inkluderer blant annet jevnlige risikovurderinger, tekniske systemer og fysiske prosedyrer for å ivareta informasjonssikkerhet og rutiner for å verifisere innsyns- og rettingsforespørsler.

Hvem deler vi personopplysninger med?

Vi deler personopplysningene med andre selskaper i vårt konsern, Oslo Boligservice AS, organisasjonsnummer 919653736 og Leiebolig Holding AS og organisasjonsnummer 996283526, til bruk for de samme formål som opplysningene ble innsamlet for.

Vi deler også opplysningene med våre underleverandører for at vi skal kunne levere den avtalte tjenesten. Vi inngår i slike tilfeller såkalte databehandleravtaler som regulerer adgangen til og bruken av opplysningene. Våre viktigste leverandører er:

 • UNI Pluss AS for drift av forvaltnings- og meglersystem.
 • Intility AS bistår med drift av IKT, tjenester, support og service for Leiebolig Holding AS.
 • Legal 24 mottar nødvendige opplysninger ifb med toppdekningsforsikring.
 • Norwegian Broker mottar nødvendige opplysninger og leietaker som kjøper garanti.
 • Nordea mottar nødvendige opplysninger ifb med etablering av leieforhold, transaksjoner og etablering av depositum.

Vi vil også kunne dele personopplysninger med offentlige myndigheter der det foreligger en lovfestet utleveringsplikt.

Hvordan overfører vi personopplysninger til andre land?

Vi overfører ikke personopplysningene dine til land og/eller organisasjoner utenfor EØS som ikke tilbyr tilstrekkelig vern. Når vi gjør det, passer vi på at det gis nødvendige garantier for å sikre de registrertes rettigheter, f.eks. ved at vi inngår avtale basert på EUs standardavtalevilkår eller mottakeren er sertifisert etter EU-US Privacy Shield.

Hvor lenge lagrer vi personopplysninger?

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for oppfyllelsen av de overnevnte formålene med behandlingen av opplysningene. Dette gjelder likevel ikke dersom lagring er lovpålagt i en lengre periode enn det formålet tilsier.

Anonymiserte opplysninger er ikke underlagt begrensninger med hensyn til behandling, ettersom de ikke lenger kan knyttes direkte eller indirekte til en enkeltperson.

Hvilke rettigheter har du?

Personvernlovgivningen gir deg en rekke rettigheter, herunder rett til innsyn, retting og sletting i de personopplysningene vi har lagret om deg.

Vi er opptatt av at personopplysningene vi har lagret om deg er riktige og oppdaterte. Hvis du oppdager at opplysningene vi har lagret om deg er feil, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss som angitt nedenfor. Dette gjelder også dersom du ønsker at de lagrede opplysningene skal slettes.

Når det gjelder kravet om sletting er det et unntak for de opplysninger som er nødvendig for at vi skal kunne levere en tjeneste som du fremdeles ønsker å ha tilgang til, eller det er lovpålagt å oppbevare opplysningene i en spesifikk periode.

Du har også rett til dataportabilitet. Dette innebærer at du blant annet får mulighet til å ta med deg dine personopplysninger i et maskinlesbart format.

Du har videre rett til å motsette deg behandling av personopplysninger og rett til å motsette deg personprofilering og automatiserte avgjørelser. Dette medfører at du kan kreve at dine personopplysninger ikke analyseres for å avdekke din adferd, preferanser, evner eller behov.

Dette gjelder likevel ikke dersom behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som du har inngått med oss eller dersom du tidligere har gitt ditt uttrykkelige samtykke til behandlingen.

Dersom du mener vi ikke følger denne personvernerklæringen eller gjeldende lovgivning kan du klage til oss eller eventuelt til Datatilsynet.

Hvordan bruker vi informasjonskapsler (cookies)?

Vi bruker informasjonskapsler (“cookies”) og lignende teknologier på våre nettsider. Disse hjelper oss å tilpasse innholdet særskilt for deg.

Hvordan sier vi ifra om endringer i denne personvernerklæringen?

Våre tjenester er i kontinuerlig utvikling. Vi kan derfor ha behov for å oppdatere vår personvernerklæring. Dersom personvernerklæringen er gjenstand for oppdatering, vil den oppdaterte personvernerklæringen bli gjort tilgjengelig på vår nettside. Ved større endringer kan du oppleve å motta et varsel fra oss pr. e-post eller når du besøker nettsiden vår.

Særlig om barns personvern

Vi ønsker ikke å samle inn personopplysninger om barn under 18 år. Dersom slike opplysninger likevel har kommet oss i hende, sletter vi disse opplysningene så snart forholdet blir avdekket. Vi oppfordrer derfor foresatte eller andre med kunnskap om slike forhold til å ta kontakt med oss umiddelbart som angitt nedenfor.

Hvordan kommer du i kontakt med oss?

Dersom du ønsker å be om innsyn, retting eller sletting mv, eller har spørsmål til hvordan vi behandler dine personopplysninger kan du kontakt oss ved å sende e-post til personvern@leie-bolig.no.

Leiebolig AS: Utleie av boliger og leiligheter i Oslo og Akershus