facebook
leiemarkedet Illustrasjonsbilde av par som ser på boligannonser

Markedsnytt fra Leiebolig

Utleiemarkedet må nå sees mer i sammenheng med salgsmarkedet. De nye boliglånsforskriftene som ble kunngjort i fjor hadde en klar hensikt, og har påvirket begge markedene.

Av Håvard Tverdal, daglig leder.

Sommeren 2017 bar preg av et salgsmarked som strammet seg til i Oslo. Antallet boliger til leie var noe lavere enn tidligere år, mens antall leietakere var noe høyere. Psykologien i salgsmarkedet vil etter all sannsynlighet påvirke førstegangsetablerere til å avvente kjøpet.

Leieprisene økte
Det hete markedet i sommermånedene førte til at leieprisene i Oslo økte med rundt 10 prosent i denne perioden sammenlignet med 2016. Per i dag og frem til nyttår forventer vi en roligere periode hvor det flater noe ut. Vår erfaring er at det blir færre antall boligsøkere på denne tiden av året.

Utleiemarkedet må sees i sammenheng med salgsmarkedet fordi de nye boliglånsforskriftene som ble kunngjort i fjor, hadde en klar hensikt og har påvirket begge markedene. Målet til myndighetene var å dempe den enorme prisveksten i boligmarkedet, spesielt i Oslo.

oslo

«Tvinges» inn i leiemarkedet
Dette innebar 15 prosent egenkapital og maksbelåning på 5 ganger årsinntekt, noe som utelukker mange kjøpere, spesielt førstegangskjøpere. Denne store gruppen blir da «tvunget» ut i leiemarkedet.

Dersom boliglånsforskriftene vedvarer også etter sommeren 2018, tror vi det vil medføre ytterligere endringer i leiemarkedet, spesielt for de unge som tross alt er den største leietakergruppen.

I Norge har det vært normalt for unge og studenter å leie, for deretter å kjøpe etterhvert som man får seg jobb og kommer inn i arbeidslivet. Dette bildet blir sannsynligvis ikke like vanlig i Oslo fremover.

Egenkapitalkravet gagner etablerte utleiere
En annen vesentlig endring i boliglånsforskriften var at egenkapitalkravet for sekundærbolig ble økt til 40 prosent i Oslo. Dette har ført til at en større andel av utleieboligene kjøpes av allerede etablerte utleiere fremfor de som ønsket å kjøpe den ene ekstra, det vil si vanlige privatpersoner.

Boligutleie kan defineres som det siste ikke-profesjonaliserte segmentet innen eiendom.

Cirka 70 prosent av boligene eies og leies ut av privatpersoner. Vi tror imidlertid at færre nye privatpersoner vil kjøpe sekundærbolig – spesielt i Oslo – nettopp grunnet kravet om 40 prosent egenkapital.

Hvis boliglånsreformen og egenkapitalkravet på sekundærbolig i Oslo opprettholdes over tid, vil utleiemarkedet i Oslo endres. Utleieboliger vil da i økende grad eies av større investorer og leietakere vil tvinges til å leie over lengre tid enn i dag.

Les også: Større trygghet for utleier og leietaker

Leiebolig AS: Utleie av boliger og leiligheter i Oslo og Akershus