facebook

Kjøpe nytt eller brukt – hva lønner seg?

Ved investering i sekundærbolig er valget mellom nytt og brukt en av vurderingene man må gjøre på forhånd. Flere faktorer kan ha betydning.

Fra et utleieperspektiv ser vi nå at nye boliger oppnår en noe høyere leiepris enn brukte. Flere andre forhold påvirker selvfølgelig også prisen, men isolert sett er tilbakemeldingene fra leietakere stadig oftere at de ønsker seg noe nytt.

”I dagens hete boligmarked, opplever vi oftere enn før at kundene våre kjøper boliger i ny-prosjekter”

Generelt sett har nye boliger ofte flere fasiliteter enn brukte. Det kan være ting som heis og balkong, som typisk er etterspurt, men også bedre isolasjon som betyr lavere strømforbruk. I tillegg kommer rett og slett følelsen av noe nytt, som trekker interessen opp.

Noen eksakt prisstatistikk har vi ikke, men et kvalifisert anslag vil være at ny bolig gir rundt fem prosent høyere leiepris enn brukt.

Etterspør kvalitet

Vi har tidligere omtalt at leietakere er mer bevisste på utleieboligens kvalitet enn før. Den trenden vil øke, og trolig forsterke seg. Gode leietakere ønsker gode boliger, og er villige til å betale for det.

I utleiemarkedet tror vi at det i tiden fremover vil være hard konkurranse om de beste leietakerne, og de som leverer de beste boligene vil vinne.

I dagens hete boligmarked, opplever vi oftere enn før at kundene våre kjøper boliger i ny-prosjekter.

Flere faktorer

Forholdene som motiverer for å kjøpe nytt er blant annet å slippe budrunde, utsikt til verdiøkning før overtagelse hvis boligmarkedet fortsetter oppover, ingen jobb med oppussing før utleie samt lavere drifts- og vedlikeholdskostnader.

Dersom investeringen er en ren renteplassering av pengene, vil kjøp av ny-bolig være en attraktiv mulighet.

Leiebolig AS: Utleie av boliger og leiligheter i Oslo og Akershus