facebook

Høy utleieaktivitet i Oslo og Akershus

Det siste året har utbudet av boliger til leie ligget noe over normalnivåene. Men også etterspørselen er betydelig, og sørger for god aktivitet i hovedstadsområdet.

Normalt er det høyest aktivitet i leiemarkedet om sommeren, i månedene fra mai til september. Den viktigste driveren er studenter som flytter til Oslo. Dette skaper et ekstra press i denne perioden, men markedet stilner ikke resten av året av den grunn. Nye leieavtaler inngås hver eneste dag.

For vår del leier vi ut rundt 80 boliger i måneden året igjennom. Tilgangen på nye leietakere er tilfredsstillende, selv med de relativt strenge krav vi stiller til personlig økonomi, løpende finansiering og gode referanser fra tidligere bo- og arbeidsforhold.

Vi fortsetter å være nøye med slike kriterier, fordi de er viktige for å etablere gode, lang- varige leieforhold.

Gjennom store deler av 2013 og i hele 2014 har utbudet av utleieboliger ligget relativt høyt. Økningen fra det vi tidligere regnet som normalnivå er opp mot 50 prosent. Dette kan påvirke prisfastsettelsen i det korte bildet. På den annen side regner vi også med vekst i utleiemarkedet og etterspørselen de kommende årene, noe som også kan gi høyere priser.

MER KVALITETSBEVISSTE

Samtidig ser vi at leietakere er blitt mer be- visst på kvalitet når de velger bolig. Ofte er de på en rekke visninger før valget gjøres, og de gode leietakerne kan ha flere tilbud å velge mellom.

De seneste årene har toppsesongen startet tidligligere enn før. Nå kommer trykket fra begynnelsen av april, kanskje fordi mediene har fokusert på studenters vanskeligheter med å finne passende bolig.

Juli i år startet med rundt 2000 enheter til utleie i Oslo. Antallet falt som vanlig betraktelig gjennom fellesferien. Deretter økte utbudet til juli-nivå igjen, for så å avta noe utover høsten.

Gjennom høysesongen i sommer lå vi på i underkant av to visninger per utleid bolig. Nå i høst ligger antall visninger litt under tre. Forskjellene er store. Nye eller nyoppussede boliger med god standard går raskest unna.

Gjennom sommeren så vi også at leietakere oftere enn før danner kollektiv i leiligheter med tre eller flere soverom. Fire og femroms har vært meget godt besøkt på visning. Utviklingen kan danne grunnlag for en reprising av større boliger.

MANGE FAKTORER

Et enkelt regnestykke forklarer årsaken. De som velger å bo alene, må gjerne betale

rundt 8000 kroner for en ettroms leilighet på 20 til 25 kvm eller kanskje 11 500 for en toroms. Velger tre personer å bo sammen i en fireroms, kan man få en romslig leilighet med delt kjøkken, bad og oppholdsrom til 6000 kroner på hver.

”Velger tre personer å bo sammen i en fireroms, kan man få en romslig leilighet med delt kjøkken, bad og opp- holdsrom til 6000 kroner på hver.”

Leiemarkedet påvirkes av mange forhold, som også kan trekke i hver sin retning: Hvor lenge venter ungdom med å flytte ut av foreldrehjemmet? Hvor lenge venter de med å investere i egeneiet bolig? Hvor store er årskullene? Hvordan er tilstrømningen fra andre landsdeler til hovedstadsområdet? Hvor høy er innvandringstakten?

Disse og andre spørsmål påvirker markedsbalansen. Utslagene kan være betydelige. Botiden i Leieboligs portefølje holder seg høy, til tross for et svakt fall i løpet av det siste året. Leieforholdene våre varer i gjennomsnitt i litt under 18 måneder. Det gir god stabilitet og jevn kontantstrøm for utleierne våre.

Leiebolig AS: Utleie av boliger og leiligheter i Oslo og Akershus