facebook

Het sommer i utleiemarkedet?

Tilgangen på utleieboliger er høyere enn på mange år. Over 2000 Oslo- objekter står annonsert på Finn.no. Beviste leietakere vil ha kvalitet, og går gjerne flere runder for å få det de vil ha.

Vi er inne i den perioden på året da det leies ut flest boliger og presset i utleiemarkedet er størst. Det topper seg fordi et høyt antall studenter endrer boforhold om sommeren samt at arbeidsmarkedet gjennomgår sesongmessige endringer. I tillegg bidrar arbeidsinnvandring til en netto tilflytting til Oslo og Akershus.

Utleiemarkedet har god tilgang på nye og godt renoverte boliger. Dette presser kravene til standard opp. Markedsprisen øker ikke nødvendigvis for en godt renovert bolig, men sannsynligheten for gode og stabile leietakere øker, og lav ledighet betyr mye i det store regnestykket. Leietakerne er i hovedsak nøye på hva de aksepterer, så vårt råd til utleiere er å holde boligen på en god standard.

Oppgrader kjøkken og bad til utleiestandard, mal vegger og tak. Sørg gjerne for at standard brukerutstyr som gardinoppheng, persienner, knagger, takbelysning, varmeovner og så videre, er på plass.

 

FØLGER EGNE PREFERANSER

Når det gjelder beliggenhet ser vi ingen merkbar endring i mønstrene. Folk foretrekker boområder de har preferanser for. Det er ikke slik at man velger å bo på Frogner fordi det er noe spesielt bra til leie der, hvis man egentlig ønsker å bo på Sagene.

De sentrale områdene står fortsatt sterkt, men må i enkelte tilfeller vike av hensyn til leiepris til fordel for randsonen. Samtidig ser vi klart at omfattende byggeaktivitet trekker områder vesentlig ned.

En typisk leietaker er student eller arbeidsinnvandrer mellom 20 og 30 år, som ønsker å leie i 2-4 år. Tilgangen på leietakere i disse attraktive gruppene er relativt god.

Partysvensker har på folkemunne blitt en ufordelaktig betegnelse på unge svenske leiesøkere. Vår erfaring er at denne gruppen ikke skiller seg negativt ut fra andre, heller tvert imot. De fleste unge svenske leietakere er arbeidende, betaler leie og er godt integrert i boområdene de tilhører.

MER BOFELLESSKAP

Det har vært en vesentlig prisøkning i leiemarkedet siden 2008. Dette har økt interessen for ulike typer bofellesskap.

Det er nå vanlig at boliger prises mer ut fra soveromkapasitet enn andre fasiliteter. Dette har de siste årene bidratt til en relativ økning i prisen på 3 og 4 roms leiligheter på bekostning av 1 og 2 roms.

I en 4 roms i Oslo kan man betale 5 500 per leietaker mens man i en 1 roms gjerne betaler 8 000. Med mange studenter i markedet øker presset på større leiligheter ytterligere.

En tredjedel av Leieboligs utleie skjer fra juni til august, med juli som toppmåneden. I denne perioden oppnår vi erfaringsmes- sig 5-10 prosent høyere priser enn snittet for året. Presset om sommeren har ført til at leiesøket for studenter starter tidligere enn før. Mange av dem er villige til å betale ekstra for å få boligen de ønsker og slippe unna sommerrushet.

Presset i boligmarkedet gjør at vi som utleiefirma opplever økt interesse fra både utleiere og leietakere. Utenlandske leiesøkere er dessuten i større grad vant til å benytte profesjonelle formidlere, noe som også øker etterspørselen etter våre tjenester.

Leiebolig AS: Utleie av boliger og leiligheter i Oslo og Akershus