facebook

Har fått viktige svar fra kundene

Resultatene fra årets store kundeundersøkelse er klare. På mange områder scorer vi bra, men vi har også fått nyttige signaler om hva som kan bli enda bedre.

Tusen takk til alle leietakere og utleiere som har tatt seg tid til å svare. Det er YouGov som har gjennomført undersøkelsen for oss. Den er den første i sitt slag, og blir nå et viktig referansepunkt i Leieboligs løpende arbeid med kvalitet i alle ledd.

Over halvparten av utleierne oppgir at den viktigste grunnen til at de benytter oss er at de ikke ønsker å ta arbeidet med utleien selv. Derfor er vi glade for at de mener vi leverer bra i forbindelse med selve utleieprosessen, utbetaling av leie og rapportering.

På en skala fra 1 til 5, der 5 er beste karakter, gir 72 prosent oss en femmer eller firer for utleieprosessen. Ytterligere 23 prosent gir oss 3, altså sånn midt på treet. Andelen misfornøyde er minimal. Når det gjelder utbetaling og rapportering får vi karakteren 5 eller 4 av hele 93 prosent.

Vi har litt mer å jobbe med når det kommer til oppfølging av leietaker, saksbehandling av eventuelle klager og utbedring av feil og mangler i boligen. På alle tre kriterier får vi flest treere. Heldigvis er det også flere som er fornøyd enn misfornøyd, men andelen som gir oss bare 1 eller 2 varierer fra 15 til 26 prosent, og det er høyere enn vi vil slå oss til ro med.


Få vil bytte

Imidlertid er det bare 9 prosent som vurderer å ta over utleien selv, og kun tre prosent kan tenke seg å gå til konkurrerende forvalter. Det må vi kunne tillate oss å tolke som høy grad av kundetillit.

Blant leietakerne deler over halvparten ut de to høyeste karakterene fire og fem for selve utleieprosessen inklusive visning, annonse, prospekt og megler. Bare 15 prosent uttrykker misnøye ved å sette 1 eller 2.

Samme tendens gjør seg gjeldende på spørsmål om hvor fornøyd leietakerne er med etablering av sikkerhetsstillelse samt fakturering og innkreving av leie. Nær halv- parten gir karakterene 4 og 5. 15 prosent er i nedre ende av skalaen, på 1 og 2.

Bildet er annerledes når det kommer til gjennomgang av boligen ved innflytting. Også her er flertallet fornøyd eller nøytralt, men andelen som uttrykker misnøye ved å sette 1 eller 2 er allikevel oppe på 32 prosent. Derfor er dette blant temaene vi nå følger opp med sikte på å bli enda bedre.

 

Skal gjentas

Planen er deretter å gjenta undersøkelsen i løpet av 2015, for å måle resultatene av vårt løpende kvalitetsarbeid.

Undersøkelsen inneholdt også en del spørsmål om leietakernes planer, tidshorisont og preferanser, samt utleiernes syn på marked, fremtidig prisutvikling og bolig som investering. Dette er temaer vi ofte får spørsmål om fra journalister, og informa- sjonen vi har samlet vil komme til nytte i kontakten med media.

Finansavisen har allerede presentert en smakebit fra undersøkelsen, nemlig utleiernes overbevisning om at bolig vil være en bedre investering enn aksjer sett i et femårsperspektiv. De nærmeste tre årene var oppfatningen allikevel at både bolig- og leieprisene vil vise en moderat utvikling.

I neste kundeavis regner vi med å kunne lenke opp eksempler på medieomtale med bakgrunn i undersøkelsen.

Leiebolig AS: Utleie av boliger og leiligheter i Oslo og Akershus