facebook

Håndtering av covid-19 (“koronaviruset”)

Vi har jobbet med å tilpasse oss de offisielle rådene fra Folkehelseinstituttet, samt tiltakene myndighetene har innført for å begrense smitten av Covid-19. Vi følger blant annet Eiendom Norges retningslinjer for gjennomføring av utleie under koronautbruddet, og vi reduserer bemanningen på vårt kontor til det som er nødvendig for at vi skal kunne opprettholde vår produksjon og fortsette å leie ut boliger.

Noen lurer på hva som nå gjelder med tanke på betaling av husleie. Vi har stor forståelse for at mange har kommet i en uforutsigbar situasjon som følge av permitteringer grunnet tiltakene staten har besluttet for å begrense smitten av Covid-19.
At man står i en økonomisk vanskelig situasjon som følge av koronautbruddet fritar likevel ikke den enkelte fra å betale husleien som vanlig. Ved forsinket eller uteblivende betaling vil det påløpe forsinkelsesrenter og etter hvert vil man motta inkassovarsel.
Leiebolig eier ikke boligene som leies ut selv, men leier ut boliger på vegne av flere hundre ulike utleiere. Vi kan dessverre ikke inngå individuelle avtaler om reduksjon eller utsettelse av husleieinnbetalinger.

Myndighetene har innført en rekke ekstraordinære tiltak for å hjelpe økonomien til de som nå i en periode står uten sin vanlige inntekt. I den forbindelse oppfordrer vi den enkelte til å ta kontakt med NAV lokalt for å undersøke hva man har krav på i en situasjon som dette. På NAVs nettsider er det lagt ut oppdatert informasjon om dagpenger når man er permittert på grunn av koronaviruset. Se www.nav.no for ytterligere opplysninger.

Ta vare på dere selv og hverandre, og følg myndighetenes råd for å unngå smitte.

Leiebolig AS: Utleie av boliger og leiligheter i Oslo og Akershus