facebook

Jeg bruker Leiebolig hovedsakelig av to grunner. Hovedgrunnen er at gjennom å sette bort forvaltningen kan jeg konsentrere med om mine hovedarbeidsoppgaver som er knyttet til eiendomsutvikling. Dersom jeg selv også skulle forvaltet ville det gått utover den verdiskapning som finner sted gjennom utvikling av nye prosjekter. I et marked med stigende priser er det langt større potensial i min egen arbeidsinnsats gjennom utvikling enn forvaltning.
(more…)

Roger Vodal

– Leiebolig forvalter rundt 100 leiligheter for oss og er vår sparringspartner og rådgiver på boligsiden. De har solid kompetanse – fra a til å – og er veldig gode på kjøpsvurderinger og det å optimalisere potensialet i en bygård.

Håkon Jahr, investor

Vi har siden 2010 benyttet Leiebolig til å forvalte en bygård i Oslo. Leiebolig oppnår høyere leieinntekt enn hva vi selv kunne oppnå. Samtidig håndterer de regelmessig drift og akutte problemer på en god måte. Leieboligs forvalter og driftstekniker tar godt vare på gården vår.

Bente H. Ruzicka

– Leiebolig får gode leiepriser og ivaretar mine investeringer, slik at jeg kan bruke tiden min på å jobbe med nye boligprosjekter.

Vegard Liven, eier tre bygårder og har en portefølje av utleieobjekter

Jeg har brukt Leiebolig i 4 år nå og er veldig fornøyd med den oppfølging og service de leverer. Jeg ser på deres honorar som en sikkerhet og forsikring for at alt fungerer med leietakerne.

Tom Glærum Tollefsen

Jeg inngikk avtale med Leiebolig i 2011 for utleie av en bolig i Oslo sentrum. Siden den gang har jeg investert i en utleiebolig til og valgte å sette bort jobben til Leiebolig på denne også. Jeg er fornøyd med rapporteringene hver måned og håndteringen av leieforholdene. Fordi jeg interesserer med for eiendom, leser jeg bladet Utleienytt som jeg mottar tre ganger i året. Jeg anbefaler gjerne Leiebolig!

Lars Hande

Jeg har vært aktiv bruker av Leiebolig i ca. 10 år. I disse 10 årene har jeg utviklet en liten portefølje av utleieleiligheter i Oslo. Siden jeg selv bor i Ålesund er jeg avhengig av en aktiv og pålitelig samarbeidspartner på utleiesiden for å kunne håndtere den løpende oppfølgingen av disse leilighetene.
(more…)

Lars Ivar Flydal

Har hatt et fantastisk samarbeid med Leiebolig i fem år, og opplever dem som tvers igjennom profesjonelle. Jeg har fem leiligheter som kontinuerlig har vært utleid i perioden – uten at jeg hatt behov for å engasjere meg nevneverdig. Anbefales!”

Atle Trondsen

Leiebolig har til min fulle tilfredsstillelse og med meget høy servicegrad sørget for rask og ukomplisert utleie og reutleie av boliger i min portefølje.

Finn Axel Rasmussen

Folk som er interessert i å ha minst mulig å gjøre med sine leietakere, men samtidig ha full kontroll over leiligheten bør velge Leiebolig . Etter at jeg gikk over fra å håndtere mine leietakere selv til å overføre det til Leiebolig, må jeg si at livet er blitt meget lettere.

Odd Jacobsen

Jeg benytter Leiebolig til utleie og forvaltning av mine enkeltseksjoner samt bygård. Arbeidet utføres på en god og ryddig måte samtidig som utleieprisene sikrer økonomien i investeringene. Høy service grad og komplette tjenester bidrar til at jeg trygt kan anbefale selskapet.

Kevin Wright

Jeg har brukt Leiebolig til å forvalte mine 30 leiligheter i 7 år. Jeg har fått god og personlig oppfølging i hele perioden. Jeg synes selskapet også bidrar med kontakter mot håndverkere som gjør vedlikeholdet til fornuftige priser. Leieprisene har gått markert opp i perioden og dette skyldes ikke minst Leiebolig. For meg har dette vært en meget praktisk og kostnadseffektiv måte å organisere forvaltningen på.

Lars Fasting

– Jeg bruker Leiebolig til å leie ut, forvalte og håndtere alt med utleieboligene mine. De er dyktige og hjelpsomme når jeg har spørsmål eller behov for bistand.

Mari Hermansen, eier av tre utleieboliger i Oslo

Håvard Tverdal

Daglig leder

Tlf :911 47 647

ht@leie-bolig.no
Anne Lene Söder

Salg- og markedssjef

Tlf :928 46 843

als@leie-bolig.no

Noen av våre fordeler

Vi skaffer gode, stabile leietakere

– foretar grundig kvalitetssikring og oppfølging, herunder referanse- og kredittsjekk

Det skal lønne seg

– vi gir deg god avkastning på eiendomsverdiene

Meget fornøyde kunder

– våre kunder gir oss svært gode referanser

Problemfri utleie

– vi sørger for at alt er i orden og har all kommunikasjon med leietaker

Vi har konkurransedyktige priser

– sammenlign oss gjerne med konkurrentene

Garanti, sikkerhet og utleieforsikring

– markedets beste, gir trygghet for begge parter

Leiebolig AS: Utleie av boliger og leiligheter i Oslo og Akershus