facebook

Garantier og sikkerhet

Økonomisk og juridisk trygghet
Leiebolig har garanti og sikkerhet som skaper trygge økonomiske og juridiske rammer for eier og leietaker.

Kvalitetssikring
For å opprettholde god kvalitet og for stadig å kunne forbedre våre rutiner, gjennomfører vår faglige leder månedlig og kvartalsvis revisjon av våre klientmapper og internrutiner. Internkontrollen gjennomføres i henhold til gjeldende bestemmelser.

Konsesjon
Leiebolig Utleiemegling AS, org.nr 996 373 967, har konsesjon fra Finanstilsynet for å drive eiendomsmegling for utleie av boliger.

Leiegaranti
Leietakere kan velge mellom 4 måneders leiegaranti eller 3 måneders depositum. Leiegaranti er et fullgodt alternativ til depositum ved leie av bolig. Begge tilfredsstiller utleiers behov for sikkerhet.

Leiegaranti tegnes ved leiekontraktinngåelse. Det er viktig å understreke at leiegaranti er en garanti og ingen forsikring. Leietaker vil bli holdt ansvarlig for enhver utbetaling under garantien.

Leiegaranti har en engangskostnad på 12 prosent av garantibeløpet i den aktuelle leie- kontrakt, og løper i inntil tre år. Garantibeløpets størrelse settes til fire måneders husleie. Leietaker får ikke tilbakeført garantikostnaden etter endt leieforhold.

Om man velger Leiegaranti i stedet for innbetaling til depositumskonto vil man fritt kunne disponere pengene man ellers ville brukt til depositum og få bedre avkastning på pengene enn på en depositumskonto.

Gratis befaring

Ønsker du å leie ut? Avtal en gratis befaring og la våre meglere skreddersy et tilbud til deg.

Ta kontakt
Anne Lene Söder

Salg- og markedssjef

Tlf :928 46 843

als@leie-bolig.no
Leiebolig AS: Utleie av boliger og leiligheter i Oslo og Akershus