facebook

Mye nytt, men ingen skattebomber

Forslaget til endringer i skatte- og avgiftslovgivningen i statsbudsjettet og skattemeldingen inneholdt ikke de helt store overraskelser. Spenningen knytter seg i større grad til hva som kan ventes senere. Reduksjonen i skattesats for alminnelig inntekt fra 27 til 25 prosent var i tråd med hva de fleste hadde spådd. Det (...)

På tide å tenke på Selvangivelsen

Utleie av fast eiendom betyr noen ekstra vedlegg til selvangivelsen, så tiden er inne for å finne frem oversikten over inntekter og fradrag. Samtidig er det viktig å vite om utleien har nådd et omfang da den kan regnes som næringsvirksomhet. Hvis omfanget kan medføre at du driver næringsvirksomhet, skal (...)

Endret skattegrunnlag i 2015

I statsbudsjettet for 2015 foreslår Regjeringen å skjerpe skattleggingen av sekundærboliger. Mange utleiere berøres. Men selve skattesatsen reduseres, og bunnfradraget øker. Sekundærboliger, noe utleieboliger normalt vil være, får fastsatt en ligningsverdi basert på en sjablong for kvadratmeterpriser. Disse varierer med boligens geografiske beliggenhet, alder og type. I år er ligningsverdien (...)

Mye nytt innen skatt og avgift

Mange av årets nyheter innen området skatt, avgift og fradrag får stor betydning for eiere av utleieboliger. Det er viktig å forstå konsekvensene, og om mulig ta fornuftige grep. Fra årsskiftet ble arveavgiften fjernet. Samtidig kom nye regler om skattemessig kontinuitet på eiendommens inngangsverdi. Dette kan ha stor betydning for (...)

Leiebolig AS: Utleie av boliger og leiligheter i Oslo og Akershus