facebook

Markedsnytt fra Leiebolig

Utleiemarkedet må nå sees mer i sammenheng med salgsmarkedet. De nye boliglånsforskriftene som ble kunngjort i fjor hadde en klar hensikt, og har påvirket begge markedene. Av Håvard Tverdal, daglig leder. Sommeren 2017 bar preg av et salgsmarked som strammet seg til i Oslo. Antallet boliger til leie var noe (...)

Profesjonell drift, med personlig oppfølging

Leiebolig forvalter over 60 bygårder og i alt 2 000 utleieboliger – fra Hvalstad i Asker til sentrum i Lillestrøm. Alle utleie- og forvaltningsoppgaver ivaretas for utleierne. Driftsavdelingen er et viktig tannhjul i dette maskineriet og teller i dag fire medarbeidere. En sentral oppgave er å sørge for å optimalisere (...)

Stille og storm i samme boligmarked

Av Roger Bjørnstad, sjeføkonom i Samfunnsøkonomisk analyse Fra september i fjor til september i år har boligprisene i Oslo steget med over 18 prosent. En formidabel prisvekst. Til sammenlikning var inntektsveksten om lag 4 prosent. Det er nærliggende å spørre hvor lenge boligprisveksten i hovedstaden kan fortsette. Svaret på det (...)

Andelen profesjonelle investorer øker

Sekundærboliger får økt politisk oppmerksomhet, og likningsverdiene settes stadig opp. Men interessen blant investorene er fortsatt høy, ikke minst blant de profesjonelle. Avkastningen på en utleiebolig er todelt. Eier har en løpende kontantstrøm i form av husleie og nyter godt av eventuell verdiøkning ved et senere salg. Ved første gangs (...)

Flyktningene inntar byen

25 prosent av alle flyktninger og innvandrere i Norge bor i Oslo. Av befolkningen for øvrig bor kun 10 prosent i Oslo. Innvandrerne drar i hovedsak rett til de store byene der arbeidsplassene finnes. Etter et introduksjonsprogram på 3 år, flytter også de fleste flyktninger fra kommunen de ble plassert (...)

Fortsatt appetitt på boliger i Stor-Oslo

Med mer enn 100 boliger i porteføljen har Jahr-familien fortsatt appetitt på flere. Stor-Oslo vil gi god, langsiktig lønnsomhet i årene fremover, tror Håkon Jahr. Jahr har gjennom de senere årene konvertert en betydelig familie-formue fra industri til eiendom, med store investeringer både i næringsbygg og boliger. På boligsiden er (...)

Venter fortsatt prisvekst

Aldri før har så mange hatt planer om å kjøpe bolig i Oslo. Vi forventer at prisveksten i hovedstaden fortsetter, men neppe like bratt som i fjor. Boligprisene i Oslo steg nesten 10 prosent i 2015. I løpet av de fem siste årene har prisene økt hele 42 prosent, dobbelt (...)

Normalt høstmarked med stabile leiepriser

Noe færre boligsøkere og flere visninger per utleie er normalt for årstiden. Sett med lange briller er markedet i hovedstadsområdet fortsatt stabilt positivt. Som i de fleste andre bransjer er det sesongvariasjoner også i utleiemarkedet. Før sommeren snakket mange om at det var overskudd på utleieboliger og at leietakere kunne (...)

Bærekraftige Oslopriser?

Siden finanskriseåret 2008 har boligprisene i Oslo steget med hele 56 prosent. Tar vi med våre ferske prognoser vil boligprisene i Oslo i 2018 ha steget 74 prosent på 10 år. Det er grunn til å spørre om dette er bærekraftig. Hvor mye mer kan prisene stige og hva vil (...)

Leiemarkedet – boligpolitikkens glemte kapittel

Norsk boligpolitikk har først og fremst fokusert på boligeierne, men hva med leietakerne? Norsk boligpolitikk er en suksesshistorie. Politiske valg etter andre verdenskrig har skapt den norske boligmodellen, hvor åtte av ti eier sin egen bolig. Kanskje verdens høyeste selveierandel. Modellen er blant annet skapt av en fradragsrett for gjeldsrenter (...)

Leiebolig AS: Utleie av boliger og leiligheter i Oslo og Akershus