facebook

Endringer i eierseksjonsloven på høring

Rundt 360000 boliger og 32000 næringslokaler reguleres av loven, ifølge tall fra Kommunalog moderniseringsdepartementet. De foreslåtte endringene berører blant annet seksjonering, kostnadsansvar og kommunale gebyrer. Det er foreslått å innføre regler om seksjoneringsrett for den enkelte sameier i såkalte irregulære seksjonssameier. Videreforeslås færre vilkår og mindre kommunal kontroll ved seksjonering. (...)

Husleieloven blir endret

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har foreslått endringer i husleieloven som kan få stor betydning for utleierne. Forslagene er ennå ikke vedtatt. Advokat Elin Constance Greiff, fagansvarlig i LeieBolig Endringene gjelder heving av minstetid for tidsbestemte avtaler, forbud mot å pålegge leietaker søksmålsbyrden i garantiavtaler og konsekvensene av brudd på offentligrettslige (...)

Leiebolig AS: Utleie av boliger og leiligheter i Oslo og Akershus