facebook

Bytter bolig hvert annet år

Leietakere blir sjelden boende mer enn to år i samme leilighet, skriver Romerikes Blad med referanse til en undersøkelse gjort av Leiebolig.

– Halvparten av leietakerne har planlagt å flytte videre før det har gått to år. Det er særlig de yngste som trekker gjennomsnittlig botid ned, sier Ilan Bolstad, utleiesjef i Leiebolig, til avisen.

Det er analyseinstituttet YouGov som har utført undersøkelsen.

Bare 25 prosent oppga at de planlegger å bli boende i nåværende bolig i mer enn to år. Kun hver tiende leietaker har tenkt å beholde boligen i mer enn tre år. En fjerdedel svarte at de ikke har noen bestemt plan.

– Dette stemmer godt med det faktiske mønsteret vi gjenfinner i statistikken. Gjennomsnittlig leietid er nå rundt 18 måneder, og stiger med leietakers alder. Unge under 30 år har gjerne kortest tidshorisont.

Boligstabiliteten målt i leietid mer enn dobler seg når alderen passerer 30. Blant leietakere over 40 år oppgir fire av ti at de har bodd mer enn to år i nåværende bolig.

Drøyt 60 prosent svarer at mangel på kapital er en grunn til at de ikke heller kjøper en egen bolig. Men mange har også gjort et bevisst valg.

– To av ti svarer at de leier fordi de har en forholdsvis kort tidshorisont på boforholdet. Like mange oppgir at de tror det er lønnsomt å vente med å kjøpe, eller at de rett og slett ikke ønsker å eie egen bolig, sier Ilan Bolstad til Romerikes Blad.

 

Leiebolig AS: Utleie av boliger og leiligheter i Oslo og Akershus