facebook

Oslo tømmes for utleiegårder

Over mange år er useksjonerte bygårder solgt til investorer som har ”slaktet” dem. Markedet for hele bygårder er nå rekordsterkt og gårdene selges for høye summer. Samtidig har ikke leieprisene fulgt salgsprisene, og løpende avkastning på utleie er lavere enn tidligere. Det lave rentenivået, forventet prisvekst samt utviklingspotensialet som ligger (...)

Stille og storm i samme boligmarked

Av Roger Bjørnstad, sjeføkonom i Samfunnsøkonomisk analyse Fra september i fjor til september i år har boligprisene i Oslo steget med over 18 prosent. En formidabel prisvekst. Til sammenlikning var inntektsveksten om lag 4 prosent. Det er nærliggende å spørre hvor lenge boligprisveksten i hovedstaden kan fortsette. Svaret på det (...)

Leiebolig AS: Utleie av boliger og leiligheter i Oslo og Akershus