facebook

Kjøpe nytt eller brukt – hva lønner seg?

Ved investering i sekundærbolig er valget mellom nytt og brukt en av vurderingene man må gjøre på forhånd. Flere faktorer kan ha betydning. Fra et utleieperspektiv ser vi nå at nye boliger oppnår en noe høyere leiepris enn brukte. Flere andre forhold påvirker selvfølgelig også prisen, men isolert sett er (...)

Andelen profesjonelle investorer øker

Sekundærboliger får økt politisk oppmerksomhet, og likningsverdiene settes stadig opp. Men interessen blant investorene er fortsatt høy, ikke minst blant de profesjonelle. Avkastningen på en utleiebolig er todelt. Eier har en løpende kontantstrøm i form av husleie og nyter godt av eventuell verdiøkning ved et senere salg. Ved første gangs (...)

Flyktningene inntar byen

25 prosent av alle flyktninger og innvandrere i Norge bor i Oslo. Av befolkningen for øvrig bor kun 10 prosent i Oslo. Innvandrerne drar i hovedsak rett til de store byene der arbeidsplassene finnes. Etter et introduksjonsprogram på 3 år, flytter også de fleste flyktninger fra kommunen de ble plassert (...)

Leiebolig AS: Utleie av boliger og leiligheter i Oslo og Akershus