facebook

Fortsatt appetitt på boliger i Stor-Oslo

Med mer enn 100 boliger i porteføljen har Jahr-familien fortsatt appetitt på flere. Stor-Oslo vil gi god, langsiktig lønnsomhet i årene fremover, tror Håkon Jahr. Jahr har gjennom de senere årene konvertert en betydelig familie-formue fra industri til eiendom, med store investeringer både i næringsbygg og boliger. På boligsiden er (...)

På vei inn i toppsesongen

Fra tidlig om våren øker gjerne etterspørselen etter utleieboliger i Oslo. Da begynner studentene jakten på et sted å bo, og trekker prisene opp for egnede objekter. Vinterhalvåret er normalt den perioden på året hvor aktiviteten i utleiemarkedet er roligst. I all hovedsak skyldes det at færre studenter er på (...)

Venter fortsatt prisvekst

Aldri før har så mange hatt planer om å kjøpe bolig i Oslo. Vi forventer at prisveksten i hovedstaden fortsetter, men neppe like bratt som i fjor. Boligprisene i Oslo steg nesten 10 prosent i 2015. I løpet av de fem siste årene har prisene økt hele 42 prosent, dobbelt (...)

Tips & råd fra Leiebolig

Utleie Husleieøkning. Sørg for at kontrakten tillater deg å øke husleien. Husleien kan tidligst reguleres ett år etter siste regulering. Husleien kan ikke økes med mer enn konsumprisindeksen, økningen må skje skriftlig minst en måned før jusringen kan tre i kraft. Når leieforholdet har vart i 2 år og 6 (...)

Leiebolig AS: Utleie av boliger og leiligheter i Oslo og Akershus