facebook

Normalt høstmarked med stabile leiepriser

Noe færre boligsøkere og flere visninger per utleie er normalt for årstiden. Sett med lange briller er markedet i hovedstadsområdet fortsatt stabilt positivt. Som i de fleste andre bransjer er det sesongvariasjoner også i utleiemarkedet. Før sommeren snakket mange om at det var overskudd på utleieboliger og at leietakere kunne (...)

Bærekraftige Oslopriser?

Siden finanskriseåret 2008 har boligprisene i Oslo steget med hele 56 prosent. Tar vi med våre ferske prognoser vil boligprisene i Oslo i 2018 ha steget 74 prosent på 10 år. Det er grunn til å spørre om dette er bærekraftig. Hvor mye mer kan prisene stige og hva vil (...)

Leiemarkedet – boligpolitikkens glemte kapittel

Norsk boligpolitikk har først og fremst fokusert på boligeierne, men hva med leietakerne? Norsk boligpolitikk er en suksesshistorie. Politiske valg etter andre verdenskrig har skapt den norske boligmodellen, hvor åtte av ti eier sin egen bolig. Kanskje verdens høyeste selveierandel. Modellen er blant annet skapt av en fradragsrett for gjeldsrenter (...)

Mye nytt, men ingen skattebomber

Forslaget til endringer i skatte- og avgiftslovgivningen i statsbudsjettet og skattemeldingen inneholdt ikke de helt store overraskelser. Spenningen knytter seg i større grad til hva som kan ventes senere. Reduksjonen i skattesats for alminnelig inntekt fra 27 til 25 prosent var i tråd med hva de fleste hadde spådd. Det (...)

Leiebolig AS: Utleie av boliger og leiligheter i Oslo og Akershus