facebook

Balansen i leiemarkedet

Når leieprisene på treroms leiligheter i Stavanger i mai i år var 25 prosent lavere enn samme tid i fjor, tvinger det oss til å tenke nytt om hva som bestemmer balansen i leiemarkedet. I Oslo fokuserer vi på forholdet mellom befolkningsvekst og boligbygging. Men det er ikke nevneverdig endret (...)

Større valgmuligheter gir mer prisvariasjon

Selv om utbudet av boliger er svært høyt i Oslo, er utleiemarkedet godt og velfungerende. Men prisvariasjonene øker. Nå handler det mer om kvalitet enn stykkpris. Det stemmer at antall boliger til leie er rekordhøyt, men henvisningene til hvor mange som til enhver tid er annonsert på Finn.no gir et (...)

Norge trenger flere utleieboliger

Et stort og variert utbud av utleieboliger er avgjørende for å holde Norge i gang. Politikerne burde stimulere interessen for å eie dem. Isteden gjør de det motsatte. Eiere av mer enn én sekundærbolig ble taperne i forrige statsbudsjett, ved at skattemessig verdsettelse ble økt med nye 20 prosent, til (...)

Investor-comeback i nye prosjekter

Investorene er for fullt tilbake i markedet for nye boligprosjekter. I hovedstadsområdet har tendensen blitt stadig tydeligere i løpet av de siste tre månedene. Siden påske har vi merket en klart sterkere kjøpelyst blant investorer som vil inn i nye prosjektutbygginger. De er gjerne tidlig ute, og sikter seg inn (...)

Leiebolig AS: Utleie av boliger og leiligheter i Oslo og Akershus