facebook

OLJEPRISFALL: HAR RISIKOEN ØKT I UTLEIEMARKEDET?

Boligprisveksten fortsetter. Rentenivået har blitt lavere. Likevel bygges det for få boliger. Det betyr at lønnsomheten er svak og risikoen høy. Mange peker på at en oljenedtur får alvorlige konsekvenser for Norges økonomiske utvikling. Hvordan vil dette påvirke utleiemarkedet? Oljeinvesteringene har vært en drivkraft i norsk økonomi gjennom en årrekke. (...)

Utleiebolig som pensjonssparing

Pensjon er et tema med mange, usikre faktorer. At egen sparing behøves for å trygge en økonomisk sett god alderdom, er allikevel ganske sikkert. Da kan utleiebolig være en fornuftig investering. Privat og offentlig pensjonssparing er svært omdiskutert for tiden. Mange nordmenn mangler oversikt over hva de får utbetalt når (...)

Klart for høysesong i utleiemarkedet

Det er rekordmange utleieboliger på markedet for tiden, men attraktive objekter leies stadig ut til gode priser. Og i de kommende  månedene er det høysesong. Antallet boliger til leie i Oslo ligger for tiden godt over 2000. Tre fjerdedeler av disse er leiligheter. Resten er rom i bofelleskap, hus og (...)

Nå kan det bli rimeligere å bygge

Regjeringen ønsker å gjøre det enklere å komme inn på boligmarkedet og legger til rette for at det kan bygges mer og rimeligere. Derfor er noen av kravene i byggteknisk forskrift (TEK 10) blitt forenklet. Endringene har alt trådt i kraft, med virkning for alle søknader kommunene mottar etter 1. (...)

På tide å tenke på Selvangivelsen

Utleie av fast eiendom betyr noen ekstra vedlegg til selvangivelsen, så tiden er inne for å finne frem oversikten over inntekter og fradrag. Samtidig er det viktig å vite om utleien har nådd et omfang da den kan regnes som næringsvirksomhet. Hvis omfanget kan medføre at du driver næringsvirksomhet, skal (...)

Scheelutvalget: Hva betyr forslagene for utleiebransjen?

Scheelutvalgets forslag til endringer i skattesystemet er på høring, med frist 5. april. For eiendomsbransjen er de viktigste skjerpelsene knyttet til verdsettelsesreglene for formuesskatt, skatt på eierinntekter og regelen om rentebegrensning. Forslaget om å redusere selskapsskattesatsen og skatten på alminnelig inntekt fra 27 % til 20 % medfører et betydelig (...)

Leiebolig AS: Utleie av boliger og leiligheter i Oslo og Akershus