facebook

Svakt boligmarked betyr hett leiemarked

Med fall i boligprisene har nyboligsalget i Oslo sviktet. Boligbyggingen også. Befolkningsveksten fortsetter imidlertid. Det er grunn til å vente stor etterspørsel etter leieobjekter. Befolkningsveksten i Oslo er blant den høyeste i landet. I de tre siste årene har veksten i gjennomsnitt vært på 12.000 personer årlig. Av dette står (...)

Mye nytt innen skatt og avgift

Mange av årets nyheter innen området skatt, avgift og fradrag får stor betydning for eiere av utleieboliger. Det er viktig å forstå konsekvensene, og om mulig ta fornuftige grep. Fra årsskiftet ble arveavgiften fjernet. Samtidig kom nye regler om skattemessig kontinuitet på eiendommens inngangsverdi. Dette kan ha stor betydning for (...)

Husleieloven blir endret

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har foreslått endringer i husleieloven som kan få stor betydning for utleierne. Forslagene er ennå ikke vedtatt. Advokat Elin Constance Greiff, fagansvarlig i LeieBolig Endringene gjelder heving av minstetid for tidsbestemte avtaler, forbud mot å pålegge leietaker søksmålsbyrden i garantiavtaler og konsekvensene av brudd på offentligrettslige (...)

Den gode utleieboligen

Å kjøpe for å bo og kjøpe for å leie ut er to vidt forskjellige ting. Her er rådene som kan hjelpe deg til å finne de beste utleieobjektene. Ilan Bolstad, Teamleder utleie i Leiebolig Utleie Nærhet til arbeid og skole er gjerne viktigst for den som skal leie. I (...)

Fortsatt en god investering?

Etter en prisøkning i boligmarkedet på 40 prosent siden 2009 øker usikkerheten rundt videre utvikling. Det er viktig å forstå markedet for å kunne ta gode avgjørelser. Håvard Tverdal, salgsansvarlig i Leiebolig Utleie Kvadratmeterprisen ved kjøp har økt fra 35 000 til 46 700 kroner pr. m2 i Oslo fra 2009 til (...)

Leiebolig AS: Utleie av boliger og leiligheter i Oslo og Akershus