facebook

Norge trenger flere utleieboliger

Et stort og variert utbud av utleieboliger er avgjørende for å holde Norge i gang. Politikerne burde stimulere interessen for å eie dem. Isteden gjør de det motsatte.

Eiere av mer enn én sekundærbolig ble taperne i forrige statsbudsjett, ved at skattemessig verdsettelse ble økt med nye 20 prosent, til 80 prosent av markedsverdi. For eiere som er i posisjon for formuesskatt kan dette gi betydelige utslag.

Blant politikere og samfunnsøkonomer er det mange røster som tar til orde for ytterligere skatteheving, noe som fort kan virke negativt inn på utbudet av utleieboliger. En slik politikk vil i neste omgang også ramme leietakerne, som kan få mindre å velge mellom enn i dag.

Regelendringene regjeringen har lansert gjør det enklere å leie ut i egen primærbolig, men flere loftsrom, kjellerleiligheter og kvistrom er ikke hva markedet etterspør. Kvaliteten på utleieboligene og sikkerheten til leietakerne kan bli svekket. Det som trengs er arealeffektive, moderne og rimelige boliger. Samtidig kommer det jevnlig signaler som svekker forutsigeligheten i øvrige rammebetingelser. Det gjelder for eksempel retten til fradrag for gjeldsrenter, endring i skattlegging og skattenivå for leieinntekter. Usikkerhet kan over tid svekke interessen for eierskap med utleieformål.

Behovet øker

Svært mange mennesker som skal bo og leve i Norge er avhengige av at utleiebolig fortsatt anses som en fornuftig investering. Omlag 20 prosent av befolkningen bor i leid bolig, i Oslo rundt 25 prosent. Dertil kommer en betydelig befolkningsvekst i pressområdene. I hovedstaden er det ventet en økning på 200000 mennesker i løpet av de nærmeste 15 til 20 årene. En stor andel av disse vil etterspørre utleiebolig. For å møte behovet bør antallet økes med sirka 25 000 frem til 2030, fra dagens anslagsvis 60000. Noen må ha vilje til å eie disse utleieboligene. Det er skapt mange myter om utleiere. En undersøkelse utført av analysebyrået YouGov blant eiere av boliger forvaltet av Leiebolig Utleie AS, gir en nyttig nyansering. Over 40 prosent har mer enn fem års tidshorisont på investeringen. En fjerdepart har tenkt å leie ut i mer enn 10 år.

Drøyt halvparten av utleieboligene hadde tidligere vært bebodd av eier selv eller andre familiemedlemmer. Fire av ti eiere svarte dessuten ja på om det er sannsynlig at de selv eller familiemedlemmer senere skal flytte inn i boligen.

Rasjonelle leietakere

Undersøkelsen omfattet også leietakerne våre. Mange har gjort et bevisst valg. To av ti svarte at de leier fordi de har en forholdsvis kort tidshorisont på boforholdet. Like mange oppgir at de tror det er lønnsomt å vente med å kjøpe, eller at de rett og slett ikke ønsker å eie egen bolig.

Det kan være mange gode og rasjonelle grunner til å velge bort eller utsette selveierskap. Behovet for et sunt og velfungerende utleiemarked blir uhyre sjelden adressert når boligpolitikk diskuteres i Norge. Investeringer på dette området burde heies frem. Også leietakerne er tjent med at det gjøres attraktivt å forsyne markedet med et tilstrekkelig antall gode utleieboliger.

Fra Leieboligs side vil vi gjøre vårt for at dette perspektivet kommer tydeligere frem i boligdebatten.

Leiebolig AS: Utleie av boliger og leiligheter i Oslo og Akershus