facebook

Større trygghet for utleier og leietaker

Begge parter i et leieforhold har mange fordeler av å benytte en utleiemegler. Leiebolig ivaretar over 2000 utleieboliger, og alle kunder har en fast megler og en boligforvalter som deler på oppgavene.

Trives som leietakere på Slemdal

Familien Alexe flyttet til Norge i 2009. Hos Leiebolig fikk de gode råd, hjelp til å orientere seg i leiemarkedet – og ny leilighet i et område de hadde falt for.

På leting etter utleieboliger

Pål Karterud er på jakt etter gode boliginvesteringer i utleiemarkedet. (...)

Profesjonell drift, med personlig oppfølging

Leiebolig forvalter over 60 bygårder og i alt 2 000 (...)

    Leiebolig AS: Utleie av boliger og leiligheter i Oslo og Akershus